UNITOL - Spółka Jawna
Nagrody
Nagrody

SREBRNY MEDAL

Firma Unitol za kurek kulowy HKSF-W niemieckiej firmy RMA,której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim otrzymała w roku 2000 na V Między-
narodowych Targach Przyborów i Urządzeń Dla Gazownictwa
w Bydgoszczy SREBRNY MEDAL.Unitol - logo
ProduktyInformacje o firmieReferencjeZapraszamy

Powrót na główną stronę

Produkty

RMA: zawory kulowe | zasuwy

Rotork Fluid Systems (dawne PC-Intertechnik): napędy elektorhydrualiczne | napędy gazowohydrualiczne |

PC-Intertechnik - napędy elektorhydrualiczne

Wprowadzenie

Hydrauliczne napędy kompaktowe firmy PC o podwójnym działaniu są najczęściej stosowane jako 90 o napędy obrotowe do armatury odcinającej lub regulującej.

Napędy w wersji pojedynczego działania znajdują zastosowanie m.in. do armatur bezpieczeństwa (SAV lub SBV). Kompaktowe napędy firmy PC i urz ądzenia sterownicze charakteryzują się wysokim stopniem niezawodności, kompaktową, modułową budową. Przy opracowywaniu tego urządzenia szczególną wagę położono na bezpieczeństwo obsługi i działania oraz na praktyczną funkcjonalność. Miejsca przyłączenia są wykonane w sposób ułatwiający montaż, a włączenie do wszystkich zwykle stosowanych systemów SCADA jest możliwe przy minimalnym nakładzie. Modułowe wykonanie napędu i urządzenia sterowniczego pozwala na elastyczne dostosowanie do najprzeróżniejszych wymogów, w łącznie z integracj ądodatkowych funkcji, jak system LBS (system nadzoru zerwania rurociągu), przełączenia High-/Low lub różnicy ciśnienia.

PC-Intertechnik

Prócz tego możliwa jest wersja przystosowana do pracy z dwoma niezależnymi od siebie systemami (elektrohydraulika + system wielofunkcyjny).

Modułowy system sterowniczy umożliwia wszystkie wymagane operacje i może być wykonany w wersji do montażu na napędzie lub do oddzielnego ustawienia. Już w wersji bazowej mogą być realizowane wszystkie zasadnicze prze łączenia (bezprądowo stop, bezprądowo otwierający lub zamykający, sprężynowy otwierający lub zamykający)jak również funkcje regulacyjne.

Wyposażenie w akumulatory hydrauliczne gwarantuje pracę również przy zaniku energii pierwotnej i pozwala na szybkie czasy ustawienia.

Czasy ustawienia mogą być nastawiane bezstopniowo niezależnie dla każdego kierunku obrotu. Standardowo zawarty system Torgue-Control chroni armaturę i napęd przed przeciążeniem. Stosowanie podzespołów o uznanym standardzie przemysłowym gwarantuje w długim okresie czasu zakup części zamiennych.

Katalog produktów firmy RMA Pobierz katalog produktów firmy PC-Intertechnik
(format PDF - 11,9 MB)

do góry

Certyfikaty
Certyfikaty

Certyfikat Systemu Jakości

W roku 2010 firma Unitol uzyskała Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2009 nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Certyfikat ten jest dopełnieniem posiadanych już przez naszą firmę dokumentów tj.

  • Aprobat Technicznych IGNiG,
  • Orzeczenia KD Barbara,
  • Dopuszczenia UDT

© 2006, Firma UNITOL Spółka Jawna.

Zapraszamy