UNITOL - Spółka Jawna
Nagrody
Nagrody

SREBRNY MEDAL

Firma Unitol za kurek kulowy HKSF-W niemieckiej firmy RMA,której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim otrzymała w roku 2000 na V Między-
narodowych Targach Przyborów i Urządzeń Dla Gazownictwa
w Bydgoszczy SREBRNY MEDAL.Unitol - logo
ProduktyInformacje o firmieReferencjeZapraszamy

Powrót na główną stronę

Produkty

RMA: zawory kulowe | zasuwy

Rotork Fluid Systems (dawne PC-Intertechnik): napędy elektorhydrualiczne | napędy gazowohydrualiczne |

PC-Intertechnik - napędy gazowohydrualiczne

Wprowadzenie

Gazowe i gazowo-hydrauliczne napędy kompaktowe firmy PC są najczęściej stosowane jako 90 okompaktowe napędy obrotowe o podwójnym działaniu do armatury odcinaj ącej lub regulującej.

Napędy w wersji pojedynczego działania znajdują zastosowanie m.in. do armatury bezpieczeństwa (SAV lub SBV)sprawdzonych przez TÜV lub DVGW. Pojęcia hydraulika gazowa i pneumatyka hydrauliczna są równoznaczne. Hydraulika gazowa jest jednak stosowana zwłaszcza do napędzanych gazem napędów kompaktowych (max.do 120 bar), podczas gdy pneumatyka hydrauliczna oznacza często napędy napędzane sprężonym powietrzem lub azotem do max.25 bar.

Napędy gazowo-hydrauliczne

Nie ma jednak żadnej różnicy pod względem ich funkcji. Gazowo-hydrauliczne napędy kompaktowe firmy PC i sterowania charakteryzują się wysokim stopniem niezawodności i kompaktową, modułową budową. Przy opracowywaniu tego urządzenia szczególną wagę położono na bezpieczeństwo obsługi i działania oraz na praktyczną funkcjonalność.

Przyłącza są wykonane w miejscach ułatwiających montaż, a podłączenie do wszystkich zwykle stosowanych systemów SCADA jest możliwe przy minimalnym nakładzie.

Szczególnym rozwiązaniem jest wersja z dwoma niezależnymi od siebie systemami: hydraulicznym (system atmosferycznie zamknięty)i systemem napędzanym gazem /sprężonym powietrzem (HYDRAULIKA GAZOWA).

Podczas gdy system napędzany gazem/sprężonym powietrzem stosowany jest przeważnie do zdalnego sterowania, również może być obsługiwany z miejsca, to dodatkowy hydrauliczny system wielofunkcyjny służy do regulacji prędkości obrotu, uniknięcia nieliniowego ruchu napędu przy nagłych zmianach momentu obrotowego armatury, kontroli momentu obrotowego, jak również do awaryjnej pracy ręcznej w przypadku zaniku ciśnienia gazu lub sprężonego powietrza.

Modułowe wykonanie napędu i urządzenia sterującego pozwala na elastyczne dostosowanie go do najprzeróżniejszych wymagań, w łącznie z montażem dodatkowych funkcji, jak system LBS (system nadzoru zerwania rurociągu), przełączenia High/Low lub różnicy ciśnienia.

Modułowy system sterowania może być wykonany w wersji do montażu na napędzie lub do oddzielnego ustawienia. Już w wersji bazowej mogą być realizowane wszystkie zasadnicze prze łączenia (bezprądowo stop, bezprądowo otwierający lub zamykający, sprężynowy otwierający lub zamykający). Wyposażenie w zbiorniki ciśnieniowe gwarantuje pracę również przy zaniku energii i pozwala na szybkie czasy obrotu. Czasy obrotu mogą być nastawiane bezstopniowo niezależnie dla każdego kierunku obrotu.

Katalog produktów firmy RMA Pobierz katalog produktów firmy PC-Intertechnik
(format PDF - 11,9 MB)

do góry

Certyfikaty
Certyfikaty

Certyfikat Systemu Jakości

W roku 2010 firma Unitol uzyskała Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2009 nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Certyfikat ten jest dopełnieniem posiadanych już przez naszą firmę dokumentów tj.

  • Aprobat Technicznych IGNiG,
  • Orzeczenia KD Barbara,
  • Dopuszczenia UDT

© 2006, Firma UNITOL Spółka Jawna.

Zapraszamy