UNITOL - Spółka Jawna
Nagrody
Nagrody

SREBRNY MEDAL

Firma Unitol za kurek kulowy HKSF-W niemieckiej firmy RMA,której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim otrzymała w roku 2000 na V Między-
narodowych Targach Przyborów i Urządzeń Dla Gazownictwa
w Bydgoszczy SREBRNY MEDAL.Unitol - logo
ProduktyInformacje o firmieReferencjeZapraszamy

Powrót na główną stronę

Produkty

RMA: zawory kulowe | zasuwy

Rotork Fluid Systems (dawne PC-Intertechnik): napędy elektorhydrualiczne | napędy gazowohydrualiczne |


Zawory HKSF - W przygotowane do wysyłki
Zawory HKSF - W przygotowane do wysyłki

Budowa układu zaporowego na kurkach HKSF-W
Budowa układu zaporowego na kurkach HKSF-W

Napęd pneumatyczny z awaryjnym sterowaniem hydraulicznym
Napęd pneumatyczny z awaryjnym sterowaniem hydraulicznym

 Zawory HKSF u klienta
Zawory HKSF u klienta

Zasuwa klinowa KSR
Zasuwa klinowa KSR

Napęd hydrauliczno-sprężynowy na tłoczni gazu
Napęd hydrauliczno-sprężynowy na tłoczni gazu

Napęd gazowo-hydrauliczny
Napęd gazowo-hydrauliczny

Śluza DN 1400 z zamknięciem szybkorozłącznym RMA ( Gazociąg Tranzytowy )
Śluza DN 1400 z zamknięciem szybkorozłącznym RMA
(Gazociąg Tranzytowy)

do góry

Certyfikaty
Certyfikaty

Certyfikat Systemu Jakości

W roku 2010 firma Unitol uzyskała Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2009 nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Certyfikat ten jest dopełnieniem posiadanych już przez naszą firmę dokumentów tj.

  • Aprobat Technicznych IGNiG,
  • Orzeczenia KD Barbara,
  • Dopuszczenia UDT

© 2006, Firma UNITOL Spółka Jawna.

Zapraszamy